Home

Apie mus

Sandoros veikla

Valgykla

Švietėjiška veikla

Rėmėjai

Kontaktai

Adresas

Nuorodos

LietuviškaiDeutsch

 

Klaipėdos Sandora
Klaipėdos evangelikų liuteronų parapijos labdaros ir kultūros draugija

Apie mus

1989 metais susikūrusi iniciatyvinė grupė atkūrė šią draugiją, kuri Klaipėdos krašte buvo įsteigta dar 1904 metais. Prieš įsikuriant šiai organizacijai, buvo asmenų, raginusių burtis krikščioniškam labdarystės darbui, per kurį būtų galima globoti sunkiai besiverčiančius žmones, senelius, neįgaliuosius.

Atsikūrusi Klaipėdos „Sandora“ pradžioje neturėjo nei savo pastogės, nei lėšų. Ji glaudėsi evangelikų liuteronų bažnyčioje. 1996 metais, padedant partneriams Vokietijoje, buvo atstatytas ir pašventintas dabartinis pastatas Turgaus g. 35. Nuo to laiko, turėdama patalpas, organizacija savo veiklą galėjo vystyti po šių namų stogu. Čia buvo atidaryta labdaros vaistinė, susirinkimų salė, labdaros valgykla, sandėliai labdaros laikymui.

            Šis pastatas tapo žinomas ne tik parapijiečiams, bet ir miesto žmonėms, kuriems reikalinga pagalba. „Sandoroje“ dirbama visuomeniniais pagrindais, kur savanoriai gali ateiti tik po savo pagrindinių darbų. Nustatytu pastoviu darbo laiku bei pasirinktomis pagrindinėmis darbo kryptimis, pagal galimybes organizacija pasiruošusi padėti kiekvienam, kuris žengia pro jos slenkstį.