Klaipėdos evangelikų liuteronų parapijos labdaros ir kultūros draugija „Sandora“ savo veiklą pradėjo dar 1989 m., atgaivindama tarpukaryje Klaipėdos krašte veikusios „Sandoros“ labdaringos ir kultūrinės veiklos misiją. 

1996 metais, padedant partneriams Vokietijoje, buvo atstatytas ir pašventintas Klaipėdos evangelikų liuteronų parapijai priklausantis apgriuvęs pastatas Turgaus g. 35, Klaipėda. Klaipėdos Sandora galėjo naudotis atremontuotomis patalpomis panaudos teisėmis iki 2024-12-31 d. Čia buvo atidaryta labdaros vaistinė, susirinkimų salė, labdaros valgykla, sandėliai labdaros laikymui, svečių kambariai.

Nuo 1989 iki 2020 m. Klaipėdos Sandorai vadovavo Magdalena Piklaps, nuo 2020 m. – Indrė Norvilienė. M. Piklaps suteiktas Garbės pirmininkės vardas.

Naujajai organizacijos vadovei padidinus apmokamo personalo skaičių, po 3 metų organizacija susidūrė su finansiniais sunkumais. 2023 m. gruodį I. Norvilienė parašė prašymą atleisti iš pirmininkės pareigų ir išstojo iš Klaipėdos Sandoros  narių. Nuo 2024 m. sausio 2 dienos Klaipėdos Sandora nebeturi nė vieno apmokamo darbuotojo.

2024 m. vasario 1 d. Klaipėdos evangelikų liuteronų parapija priėmimo perdavimo aktu atsiėmė jai priklausantį Sandoros pastatą, įsipareigodama padengti Sandoros skolas už komunalinius patarnavimus.

Mums labai gaila, kad po ilgametės aktyvios veiklos dėl skolų esame priversti sustabdyti Klaipėdos Sandoros veiklą. Klaipėdos Sandoros banko sąskaitos blokuotos, taigi nuo šiol Jūsų parama mūsų nebepasieks.

Už paramą esame dėkingi Diakonijos centrui Rendsburge, Rotary klubui Cuxhaven, kitiems partneriams, draugams bei rėmėjams Lietuvoje ir užsienyje. Per 35 metus Jūsų buvo labai daug. Nuoširdus ačiū Jums visiems.

Klaipėdos Sandoros vardu
Garbės pirmininkė Magdalena Piklaps