Lietuvoje diakoninę veiklą plėtoja diakoninės organizacijos pavadinimu „Sandora“. Šios labdaros ir kultūros organizacijos susikūrusios prie esančių miesto ar mažesnių miestelių evangelikų liuteronų bažnyčių. Klaipėdos „Sandora“ įsikūrusi prie evangelikų-liuteronų bažnyčios Klaipėdoje.