Home

Apie mus

Sandoros veikla

Valgykla

Švietėjiška veikla

Rėmėjai

Kontaktai

Adresas

Nuorodos

LietuviškaiDeutsch

 

Klaipėdos Sandora
Klaipėdos evangelikų liuteronų parapijos labdaros ir kultūros draugija

 Sandoros veikla

„Sandoros“ prioritetas - senelių, invalidų, vienišų, daugiavaikių šeimų, iš įkalinimo įstaigų grįžusių, ligotų žmonių globa. Tačiau prie pagrindinių darbo krypčių priskirta ir kultūrinė-švietėjiška veikla, taip pat labdaros priėmimas, dalijimas, ryšių ieškojimas ir palaikymas su Lietuvos bei užsienio organizacijomis, partneriais.

Draugija globoja apie 150 žmonių, kurių tarpe ne tik senų, bet ir daug sunkiai besiverčiančių, vienišių, ligotų, invalidų žmonių. Jie gauna Velykinius, Kalėdinius paketėlius, kurie išnešiojami ar išvežiojami į namus. Vežami ne tik maisto paketai, bet pagal galimybes ir drabužiai.

„Sandoros“ pastate kelis kart metuose rengiamos senjorų-senelių šventės: kalėdinės šventės, velykinės popietės, pjūties padėkos šventės, advento vakaronės. Į šias šventes lankosi ne tik parapijos žmonės, bet taip pat atvežami seneliai iš Laugalių pensionato. Susitikimai prasideda giesme, maldos žodžiu, trumpu apmąstymu, kurį praveda kunigas Reinholdas Moras, o jam negalint - kiti kunigai. Darbuotojai taip pat kartu su kunigu dažnai aplanko Laugalių senelių pensionatą. Kiekvieno mėnesio paskutinį trečiadienį renkasi senjorai į „Giesmių popietę“. Čia, pagal parapijiečių pageidavimą giedama iš senųjų giesmynų.

Susikūrusi „Atjautos“ grupė, lankydama artimiuosius, padeda palydėti į amžinybę išeinančius parapijiečius.

Į „Sandorą“ kreipiasi žmonės tiesiog „ iš gatvės“, prašydami įvairios paramos. Darbuotojai stengiasi nė vieno neišleisti be dėmesio ar paramos, nes organizacijos tikslas padėti visiems, kuriems reikalinga parama. Teikiama pagalba ir kitoms organizacijoms: gausių šeimų bendrijai „Šeimyna“, vaikų globos namams „Rytas“, Laugalių pensionatui, vaikų ligoninei, slaugos ligoninei, nakvynės namams, vaikų lopšeliams-darželiams „Giliukas“, "Bitutė" bei kitiems.

„Sandoros“ vaistinėje dirba dvi provizorės. Vaistai dalinami veltui arba už simbolinę auką, tačiau sugriežtinus vaistų įvežimą į Lietuvą, jų gaunama vis mažiau, nors poreikis auga.